Felchenfilet
Felchenfielt Speisekarte.pdf (29.27KB)
Felchenfilet
Felchenfielt Speisekarte.pdf (29.27KB)
Menüs
Menüs 01.01.2024.pdf (73.74KB)
Menüs
Menüs 01.01.2024.pdf (73.74KB)
Speisekarte
Speisekarte 01.01.2024.pdf (88.42KB)
Speisekarte
Speisekarte 01.01.2024.pdf (88.42KB)